چگونه از تخت بیمارستانی استفاده کنیم؟

چگونه از تخت بیمارستانی استفاده کنیم؟

برای استفاده از تخت بیمارستانی به صورت صحیح و ایمن، نکات زیر را در نظر بگیرید:

1. قفل کردن چرخ‌ها: همواره اطمینان حاصل کنید که چرخ‌های تخت قفل شده باشند. چرخ‌ها را فقط زمانی باز کنید که نیاز به حرکت تخت دارید ، پس از جا به جایی تخت، مجدداً چرخ‌ها را قفل کنید.

2. استفاده از زنگ هشدار و تلفن: یک زنگوله و یک تلفن را در دسترس تخت قرار دهید تا در صورت نیاز بتوانید کمک بخواهید.

3. بالا داشتن ریل‌ها: همواره ریل‌های جانبی تخت را بالا نگه دارید، مگر اینکه از تخت بیرون می‌آیید یا به تخت می‌روید. ریل‌های جانبی می‌توانند جلوی سقوط از تخت را بگیرند.

4. ایمنی زمان استفاده از تخت بیمارستانی: هرگز هنگام استفاده از تخت بیمارستانی از موچین‌های چراغ و یا موقعیت‌هایی که در آن مواد قابل اشتعال و یا مچاله‌ها قرار دارند، استفاده نکنید ، همچنین اطمینان حاصل کنید که اطراف تخت از هرگونه مواد قابل اشتعال دور باشد.

چگونه از تخت بیمارستانی استفاده کنیم؟
چگونه از تخت بیمارستانی استفاده کنیم؟

5. دنبال کردن دستورالعمل تولید کننده: به دقت دستورالعمل تولید کننده تخت بیمارستانی را دنبال کنید ، تخت باید به طور مرتب بررسی شود و هرگونه خرابی یا تغییر در عملکرد تخت باید توجه شود ، همچنین دستگاه باید در معرض حداقل گرد و غبار و لکه قرار بگیرد و باید پاک شود.

6. مراقبت از بسته‌ها و کابل‌ها: هنگام تغییر موقعیت تخت، مطمئن شوید که کابل‌ها و دسته‌های کنترل تخت در مسیر حرکت تخت گیر نمی‌افتند و تنگی نمی‌کنند ، همچنین مطمئن شوید که بسته‌ها و کابل‌ها به درستی متصل هستند و هیچ ترک یا آسیبی ندارند.

7. مراقبت از مناسبت‌های برق: هنگام تنظیم سر، پاها یا هر بخش دیگری از تخت، اطمینان حاصل کنید که تخت به طور آزاد حرکت می‌کند و هیچ تنگی یا آسیبی به کابل‌های کنترل تخت نمی‌رسد ، به کنترل کابل‌ها و کابل‌های برق به هنگام تغییر موقعیت تخت توجه کنید. حرکت عادی تخت نباید باعث فشرده شدن یا آسیب رساندن به این کابل‌ها شود.

8. استفاده از تخت بیمارستانی با قابلیت‌های ایمنی: برخی تخت‌های بیمارستانی دارای قابلیت‌های ایمنی هستند که برای حفظ ایمنی کاربران طراحی شده‌اند ، اطمینان حاصل کنید که از این قابلیت‌ها به طور صحیح استفاده می‌کنید.

erfan
ارسال دیدگاه